/ DarikNews.bg, Иван Лазаров
Първото класиране на курсантите ще бъде обявено на 14 юли
Приключи първият етап от кандидатстудентската кампания в Академията на МВР за учебната 2022-2023 година.

За едно място за редовна форма на обучение във факултет „Полиция“ и факултет „Пожарна безопасност и защита на населението във висшето училище се борят четирима души. Следващият етап, който ще продължи до края на юни, е специализираният подбор на кандидат-курсантите, който включва медицинско освидетелстване, проверка на физическата годност и психологично изследване.

Първото класиране за курсанти в специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Гранична полиция“ и „Пожарна и аварийна безопасност“ ще бъде обявено на 14 юли и ще бъде публикувано в интернет страницата на Академията.

Записването на приетите кандидати след първото класиране ще бъде на 18 и 19 юли в Ректората. Учебната година стартира на 1 октомври 2022 г., като за първокурсниците е предвидено въвеждащо обучение през септември, по време на което те ще се запознаят с организацията и реда в Академията.