Регистрират кладенците в България
Регистрират кладенците в България / netinfo

Текат сроковете за регистрация на кладенците за стопански цели и за собствени потребности на гражданите в басейновите дирекции, съобщават МОСВ. Фирми, земеделски производители и граждани, собственици на кладенци за стопански цели, за които няма издадено разрешително за водоползване, трябва да регистрират кладенците си в басейнова дирекция.

Срокът за тази регистрация е 11 ноември 2006 година, а санкциите за нарушителите са от 300 до 500 лева. За района на Сливен регистрацията на кладенците се прави в басейнова дирекция Пловдив, ул.Булаир № 26.