/ областна администрация Сливен
Областният управител на Сливен Чавдар Божурски със своя заповед разпореди мерки за пожарна безопасност в навечерието на жътвената кампания, които да осигурят нормалното прибиране на зърнената реколта.

Мълния предизвика пожар

Със заповедта се възлага на кметовете на общини да изготвят свои планове за безопасност при извършването на дейности в земеделските земи, да организират почистването и изнасянето на сухите треви, храсти и горими материали в сервитута на пътищата от общинската мрежа, да осигурят обучение и екипировка на доброволните формирования. Мероприятията за осигуряване на пожарна безопасност в сервитута на републиканската пътна мрежа са възложени на Областното пътно управление. 

Пчелни кошери изгоряха при пожар

Стопаните, юридически или физически лица, които обработват площи с житни култури до пътища, горски масиви, сметища, пчелини и гробища, са задължени да ги отделят от тях с противопожарни ивици с ширина, не по-малка от 6 метра.

Пожарозащитните ивици до железопътни линии, газоразпределителни станции, бензиностанции и около съоръженията на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи, трябва да са с ширина най-малко 10 метра.

Горя цех за пелети в Твърдица

Категорично се забранява паленето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи и извън тях. Областната дирекция по земеделие е длъжна да уведоми писмено всяка община за настъпването на восъчната зрялост на посевите от житни култури.

Крайният срок за изпълнение на разпоредените в заповедта мероприятия е 29 юни.