Отпускат еднократна финансова помощ на пострадалите от бурята в тунджанското село Ботево
Отпускат еднократна финансова помощ на пострадалите от бурята в тунджанското село Ботево / DarikNews.bg, архив

Общински съвет „Тунджа” се събира днес на извънредна сесия, за да бъдат гласувани помощи за пострадалите от природно бедствие жители на село Ботево. На 20 август през селото премина силна буря, която причини щети. Точка първа в дневния ред на сесията е отпускане на еднократно парично подпомагане на засегнатите.

Общинските съветници ще гласуват и предоставянето на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на територията на Община „Тунджа”, общински полски пътища включени в масивите за ползване на земеделски земи между собственици и/или ползвателите за стопанската 2015/2016 г.

 

Сесията ще завърши с изказвания, питания и становища.