/ dariknews.bg, Деян Герговски
В Нова Загора бе дадено началото на ВиК проект за над 27 милиона лева.

Проектът "Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения" предвижда реконструкция на помпени станции и подмяна на 22 помпени агрегати, реконструкция на 15 115 м водопроводна мрежа, изграждане на шахти, подмяна на разходомери и 500 водомера за сградните водопроводни отклонения.

Започват дейностите по мащабен воден проект в Старозагорско

Ще бъде изградена и реконструирана 4 612 м битова и смесена канализация, както и 1 988 м дъждовна канализация.

Проектът е с финансовата подкрепа на ОП "Околна среда" 2014 - 2020.
БТА