Капково напояване за градинките в Сливен
Капково напояване за градинките в Сливен / Георги Ангелов

Поливна система за капково напояване се изгражда в центъра на Сливен.

Инсталацията се прави от фирмата по озеленяване. Предвидено е капково напояване в зелените площи пред сградата на Общината, около храм „Свети Димитър", пред Митрополията и около паметника на Хаджи Димитър.

Поливането ще се извършва автоматично през нощта. С поливната система ще бъде програмирана разходната норма на водата и тя ще отива по предназначение, обясни кмета Стефан Радев.

Нощното поливане ще се отрази благоприятно върху растителността, заради това, че изпаряемостта ще бъде сведена до минимум. Освен това се очаква намаляване на разхода на вода и работна ръка.

Новата тревна площ само около общината и паметника на Хаджи Димитър е 1 960 кв.м., а новозасадените дървета и храсти са 4 439 броя.