Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2016
Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2016 / netinfo

И тази година в Сливен ще се проведе Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2016", организиран от Обществен дарителски фонд Сливен.

Местни неправителствени организации и неформални групи, работещи в сферата на образованието, културата, изкуството и гражданското участие, ще представят пред граждани и дарители от Сливен свои проектни идеи, и те ще имат възможността да задават въпроси свързани с тях.

След представянето на проектите ще се открие и процедурата, по време на която всеки ще може да дари и подкрепи избран от него проект. Организаторите очакват в инициативата да се включат над 50 участника, което ще се проведе днес от 18 часа в зала"Май". На Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2016" ще бъдат представени 6 проекта на обща стойност 29 037 лева.

Това са "Анимал терапия" на Сдружение „Клуб по конен спорт Табора". Цел на проекта е да се подпомагат деца със здравословни и поведенчески проблеми (умствени и физически увреждания, агрессия, аутизъм, обездвижване, и др.) чрез терапия с коне и кучета и по-този начин да им се предоставят възможности за нормално интегриране в обществото. Вторият проект е "Да стоплим сърцата на възрастните хора" на НЧ „Отец Пасий-1936" кв. Речица, чиято цел е да се изгради мост между три поколения - децата на възраст 6-9 години, хора в разцвета на професионалната си реализация и пенсионери, нуждаещи се от помощ. „Подадена ръка" на Фондация „Добродетел", е третият проект. Целта му е да се създаде обмен на знания и умения между представители на елитните гимназии в града и ученици от ромски произход, учещи в Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков", Сливен.

Следващият е "Големите разказвачи с детски сърца-2" на Сдружение Семафор. Основната цел на проекта е да запознае децата с живота и творчеството на Константин Константинов чрез театрални похвати, след което талантливи деца ще бъдат героите от избрано негово произведение. Петият и шестият проект са Албум на занаятите „Най-ръкоделният град", чиято основната цел е издаване на албум на занаятите от епохата на Възраждането в Сливен „Най-ръкоделният град" и Детство без насилие на Сдружение „Безгрижен живот", като идеята е да се повиши информираността по отношение на насилието над деца и да спомогне за намаляване на случаите на насилие в дома, на улицата и в училище.

Дарителските кръгове в страната се организират от обществените фондации, чиято основна цел е развитие на местната филантропия.