Проекти за над 800 000 лв. от Шуменско са одобрени по ОПАК
Проекти за над 800 000 лв. от Шуменско са одобрени по ОПАК / netinfo

Над 1 млн. лв. (1 002 993,09 лв.) са изплатените до момента средства по Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК) от Североизточния район. Общата стойност на одобрените за финансиране проекти е близо 7 млн. лв.

В област Шумен има одобрени за финансиране проекти за 810 293 лв., от които са изплатени 74 271 лв. В област Търговище има одобрени за финансиране проекти на стойност 401 394 лв., от които са изплатени 102 389 лв.