/ Русенски университет
На 6 март от 16:00 часа в Заседателната зала на Ректората на Русенския университет ви каним на представянето на монографията „Студентска искра. 60 години приемственост” с автори Анелия Манукова, Мира Душкова, Цветелина Харакчийска и Живодар Душков, и рецензенти акад. Васил Сгурев, БАН, и проф. Юлиана Попова, Русенски университет.

Постери показват 33 реализирани проекта в Русенския университет по Фонд „Научни изследвания“

Изданието „Студентска искра. 60 години приемственост” е първото по рода си у нас, и ще бъде промотирано от проф. Юлиана Попова, зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика на Русенския университет.