/ iStock/Getty Images
Община Русе удължава срока за допълнително подаване на документи от одобрените кандидати за пилотната фаза на интегриран проект по програма "LIFE" - "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух". Причината е извънредната ситуация, свързана с коронавируса, съобщиха от кметството в крайдунавския град.

Излагането на замърсен въздух може да наруши развитието на детския мозък

Необходимите документи за прехода към алтернативно отопление трябва да бъдат подадени до 15 май тази година.

Одобрените на този етап кандидати е необходимо да представят техническа схема с параметри на планираната инсталация на пелети или технически проект за инсталациите на газ, заверен от специалист с проектантска правоспособност и технически надзор. Неподалите допълнителни документи в указания срок ще бъдат отстранени от класирането и заменени с резервните кандидати.