Клуб „Европеистика” стана на 4 години
Клуб „Европеистика” стана на 4 години / netinfo
За празника ще бъде подредена фото-изложба под мотото „4 години клуб „Европеистика” – евро-ентусиазъм, базиран на знания и идеи”.

Откриването е от 12 часа в Европейския документационен център в Русенския университет.