/ ThinkStock/Getty Images
Община Кубрат назначи на работа 29 младежи на възраст до 29 години. Осигуряването на заетостта за младите хора се осъществява по проекта "Нова възможност за младежка заетост", финансиран от Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", съобщиха от общинската администрация.

Община Кубрат призовава гражданите за съдействия срещу вандализма

Договорите на младите хора са връчени днес от кмета на общината Алкин Неби. В общинската администрация ще работят трима млади висшисти - икономист, инженер и юрист. Други 23 от новонаетите ще са работници по подръжка, които ще бъдат ангажирани с дейности в населените места на общината.

По кметства работа като общи работници ще изпълняват и останалите трима от новоназначените младежи. Договорите на младежите ще са за шест месеца, като допълнително общината ще осигури още един месец по устойчивост на проекта.