/ pixabay.com
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе е наложила текуща месечна санкция в размер на 66 376 лв. на "Водоснабдяване Дунав" ЕООД в Разград, съобщават от пресцентъра на ековедомството.

Наказателното постановление е връчено на оператора на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води и е за констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване в река Бели Лом.

Прокуратурата възложи проверка за замърсяването на водите на река в Златарица


Нарушенията са установени след анализ на водни проби от пречиствателната станция, взети при извънредните проверки във връзка с множеството сигнали за неприятни миризми през август. Дружеството ще заплаща ежемесечно санкцията в пълен размер до намаляване или преустановяване на замърсяването.

На "Водоснабдяване Дунав" са съставени и два акта. Те са за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на станцията и нерегламентирано заустване в река Бели Лом. Предстои да се определи размерът на глобите.