Луда Яна потече мътна, изследват я за замърсяване

Река Луда Яна потече мътна и кална, с жълтеникаво-кафяв цвят. Това е и причината за замътване на река Марица, за което Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се е сезирала по сигнал от медии, съобщават от институцията.

Експерти от дирекцията, съвместно с Регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда в Пловдив и Пазарджик и РИОСВ-Пазарджик, са обследвали различни участъци на Марица до вливането на Луда Яна край село Огняново, община Пазарджик.

Установено е, че водата е мътна и кална с жълтеникаво-кафяв цвят. Водното ниво на реката е значително повишено. С дрон е заснето мястото на вливането на двете реки. От заснемането се вижда, че мътните води са сформирани във водосбора на река Луда Яна.

Не е констатирано нерегламентирано отвеждане на отпадъчни води. Басейновата дирекция е изпратила запитване към Националния институт по метеорология и хидрология за получаване на информация за количеството и интензитета на валежите от последните две денонощия, които могат да са причина за потъмняването на водите на река Марица.

Взети са водни проби от няколко пункта за лабораторно изследване по показатели за биогени и метали. Резултатите ще бъдат оповестени след приключване на изследването.