Глобиха хотел, превърнал тоалетна за хора с намалена подвижност в склад

/ ThinkStock/Getty Images
Тризвезден хотел в Пампорово е глобен заради използването на тоалетна за хора с намалена подвижност като складово помещение. Санкцията е в размер на 1000лв. и е наложена от Регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите в Пловдив.

Дружеството е санкционирано за това, че предлаганата от него туристическа услуга не отговаря на категорията, за която е утвърден хотела - “три звезди“. В приемното помещение на хотела наличната тоалетна клетка за хора в неравностойно положение се ползва като складово помещение, липсват и обособени стаи за хора с намалена подвижност. 

Комисията е наложила глоба в размер на 1 200 лв., която от Районен съд-Чепеларе, преди дни, намалиха на 1 000 лв. Мотивите на магистратите за намаляване на санкцията са, че до този момент дружеството не е санкционирано за нарушения по този закон.

Съдът отмени изцяло и глобата, наложена на дружеството за неизпълнение на предписание на Комисията за защита на потребителите през 2017 г., с което е поискано да се отстрани нередността с въпросното санитарно помещение. За него фирмата, стопанисваща хотела, е била санкционирана с 1 000 лв., но в последствие глобала се отменя изцяло.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Смолян.