"Чистота" купува нова техника за пътна маркировка

маркировка
маркировка / ОП Чистота

Обществена поръчка за доставка на специализирана техника за нуждите на „Чистота” е обявило общинско комунално предприятие, научи Дарик.  

С общо 80 000 лева ще бъдат закупени три нови машини - самоходна вакуумна, както и още две -  за премахване и за полагане на пътна маркировка.

35 000 лева е обявената цена за вакуумната машина. Тя трябва да може да качва и да слиза от бордюри с височина между 15 и 20 см. Максималното й тегло трябва да е 365 кг.

Сумата, с която ще се закупи демаркиращата машина за премахване на пътна маркировка е 10 000 лева, а тази за полагане на маркировка - 35 000 лева.

Новата специлизирана техника трябва да разполага с едногодишна гаранция. И трите машини трябва да са произведени след 1 януари, 2018 г. 

 


 

 


IV.6)Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА


IV.7)Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 80000 BGN