/ dariknews.bg
На 21 февруари, Плевенската Червенокръстка организация ще отчете своята дейност за 2017-та година. Пред делегатите на отчетното Общо събрание ще бъдат представени резултатите по отделните направления на работа.

Сред основните приоритети на областната организация на БЧК в Плевен са хуманизиране на българското общество и възприемане на хуманитарните ценности и фундаменталните принципи на Червенокръсткото движение с приоритет младите хора, помощ при бедствия, аварии и кризи, както и специфични социални услуги.
 
Предстои да бъде приет и план за дейността на организацията през 2018-та година. Гости на събранието, което ще се състои от 11:00 часа, в конферентната зала на хотел "Ростов" ще бъдат заместник председателят на БЧК - проф. Маринов, доброволци, представители на местната власт и на партньорски организации и институции.