Възможности за развитие на социално предприемачество представи ОИЦ-Ловеч
Възможности за развитие на социално предприемачество представи ОИЦ-Ловеч / dariknews

Приключиха срещите на ОИЦ - Ловеч на тема "Новите Оперативни програми 2014-2020 в подкрепа на хората в риск" в осемте общини на областта. В тях взеха участие над 220 представители на социалните услуги, власти и институции, фирми, граждански, професионални и социални сдружения, които се запознаха със същността на социалната икономика и възможностите за развитието й през периода 2014-2020 г.

По време на срещите бе представена актуална информация за възможностите за реализиране на различни инициативи в социалната област, които ще бъдат подкрепени от Еврофондовете през идните седем години. Фокусът беше поставен върху развитието на социалната икономика и социалното предприемачество, които са и сред приоритетите на ОП РЧР 2014-2020 г., Участниците в информационните семинари разбраха как социалната икономика се явява пресечна точка на реалния бизнес и гражданското общество, а разкритите работни места предоставят социална полза и освен печалба допринасят и за социално благополучие на обществото.

Местните общности се запознаха и с успешни проекти, финансирани от Европейските фондове в тази област, като акцента бе поставен върху успешното партньорство за изграждане на устойчиви модели на социални предприятия и бяха илюстрирани, както добри примери, така и често срещани грешки в процеса на планиране и реализиране на едно социално предприятие.

Възможности за развитие на социално предприемачество представи ОИЦЛовеч
netinfo

Присъстващите участваха в практически задачи, свързани със стартиране на социално предприятие и бе поставено едно добро начало за предприемане на конкретни стъпки в тази посока. Лектори по време на двудневните семинари в Ловеч и Летница бяха Доника Балабанова от Община Трявна, Ричард Хазелберг от Великобритания и Анселмо Копороси от Италия, хора с богат опит, който споделиха с аудиторията. Възможността за пряк контакт с тях помогна на участниците да придобият повече увереност в областта на социалното предприемачество, да получат конкретни съвети за нови начинания в тази област.

В останалите шест общини - Луковит, Тетевен, Априлци, Ябланица, Угърчин и Троян екипът на ОИЦ-Ловеч проведе информационни срещи, на които представи в адаптиран вид социалната икономика и възможностите за обособяване, финансиране и функциониране на социални предприятия, както и добри практики от вече функциониращи такива в България, Великобритания и Италия.

Възможности за развитие на социално предприемачество представи ОИЦЛовеч
netinfo

Темата определено предизвика интереса на местните общности. В заключение участниците в срещите споделиха, че представената информация е навременна и актуална, тъй като се провежда в период на силно изразена демографска криза, застаряване на населението и все по-нарастваща необходимост от предоставяне на актуални социални услуги в общността, които да бъдат и финансово устойчиви. Изразена бе надежда, че добрите практики, споделени по време на събитията, ще стимулират всички заинтересовани страни да вземат участие с идеи при реализацията на бъдещите Оперативни програми.