В РЗОК-Плевен вече работи системата с пръстов идентификатор
В РЗОК-Плевен вече работи системата с пръстов идентификатор / rzok-pleven

От 21 септември в сградата на РЗОК-Плевен се извършва първоначална регистрация чрез сканиране с четец, на здравноосигурени лица в „Регистрационната система за здравноосигурителни събития при изпълнители на медицинска помощ".

На основание чл.63, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване и чл.2 , ал.5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ всяко здравноосигурено лице, с изключение на малолетните и поставените под пълно запрещение лица, се автентифицира електронно чрез уникален индентификационен номер /УИН/, с което потвърждава оказаната му болнична медицинска помощ.

Уникалният индентификационен номер е код, създаден на базата на сканиране на произволни точки от пръст на ръка на здравноосигурено лице. Кодът се генерира от устройство (четец), върху който лицето поставя пръст на ръка и се записва в информационната система на НЗОК „Регистрационна система за здравноосигурителни събития при изпълнители на медицинска помощ".

Първоначалната регистрация на осигурените лица в Системата, посредством генериране на УИН се осъществява при постъпване им в лечебно заведение за болнична помощ.

За всички останали граждани, които към момента нямат нужда от болнично лечение, но желаят да получат своя УИН и да направят своята първоначална регистрация в Системата, това се извършва в сградата на РЗОК Плевен, ул. „Княз Ал. Батенберг I", ет. 3, на гише №1 от служители на институцията.

За целта осигурените лица е необходимо да представят на служителя само документ за самоличност.