Ремонтират ловешки училища и пансиони
Ремонтират ловешки училища и пансиони / netinfo

Две училища и два пансиона в Ловеч ще бъдат реконструирани и оборудвани, съобщават от пресцентъра на общината.

Средствата за ремонта са осигурени по Оперативна програма „Регионално развитие” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Самият проект е на стойност 5 989 576,34 лв. и се нарича ”Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в община Ловеч”.

Предвидено е да се извършат ремонти на „Природо-математическа гимназия, СОУ „Свети Климент Охридски” и на двата пансиона на гимназията за чужди езици „Екзарх Йосиф I”. Чрез проекта се цели да се подобри и модернизира образователната инфраструктура в общината, да се реализират икономии чрез внедряването на мерки за енергийна ефективност.

След ремонтните дейности ще се подобри достъпа и възможност за социално включване на групи в неравностойно положение в образователната система.