Разпоредиха мерки за борба с болестта Син език
Разпоредиха мерки за борба с болестта Син език / dariknews.archive

Във връзка с борбата с болестта „Син език" и на основание Заповед № 1317/30.07.2014 г. на Областната дирекция по безопастност на храните - гр. Плевен, Община Плевен уведомява животновъдите на територията за мерките, които се предприемат за предотвратяване на заразата:

• Забранява се пашата на всички видове животни в часовете с активен летеж на куликоиди - от 19:00 до 08:00 часа
• Забранява се провеждането на пазари и изложби на едри и дребни преживни животни на територията на Община Плевен.
• Забранява се събирането на пашуващи животни от различни стада.
• Забранява се нощуването на преживни животни на открито.
• Собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Плевен, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, да не закупуват преживни животни с неизвестен статус и произход, както и непридружени с ветеринарномедицински свидетелства. Да извършват периодична обработка на животните с ветеринарномедицински препарати с репелентно действие.

Клиничните признаци при заболяване на овцете са: висока температура, усилено слюноотделяне, депресия и затруднено дишане.

При съмнения за заболели преживни животни собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Плевен, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, незабавно да информират кмета на населеното място, както и Районните ветеринарномедицински служби при Областна дирекция безопастност на храните на телефон +359 /064/ 834021 и на e-mail: odbh.pleven@gmail.com.