/ dariknews
Районна прокуратура-Плевен ръководи разследване във връзка с издадени решения от ТЕЛК на две лица от Долни Дъбник, област Плевен.

Слепи по документи карат луксозни коли в Плевенско

Досъдебното производство е образувано в края на месец януари 2019 г. по материали от извършена проверка от Главна дирекция „Национална полиция“.В хода на разследването са иззети оригиналните досиета от ТЕЛК-Плевен и е приобщена информация от НОИ за получаваните от двете лица пенсии и социални добавки на основание, издадените решения от ТЕЛК.

 В рамките на досъдебното производство двете лица са освидетелствани от лекарска комисия от София и предстои изготвянето на заключение по назначената експертиза.