/ netinfo
Плащанията към Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен няма да могат да се осъществяват на касите на „Български пощи” ЕАД, считано от 1 януари 2019 г.

Плащания в брой за местни данъци и такси ще се приемат и на 28 декември

Остават в сила другите възможности за плащане на местните данъци и такси - на каса в Дирекцията (в брой и на ПОС терминал), по банков път по сметка на Община Плевен, по интернет и чрез Изипей.

Данъчна кампания 2019' ще започне на 10 януари

От Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” напомнят на всички собственици на недвижими имоти, които няма да ги използват в течение на цялата следваща година, че могат да декларират това обстоятелство в срок до 31 декември.