/ Община Плевен
На 01 юни стартира проект „Подобряване материалната база в Общински домашен социален патронаж - Плевен”, чрез който Общината ще обнови материалната база на Домашния социален патронаж със средства от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

Домашният патронаж в Плевен ще обнови част от базата си по проект

Съгласно подписания договор за съвместна дейност  финансовите средства, предоставени от Фонда, са в размер на 22 053,60 лв., а собственото финансово участие е 2 450,40 лв.

Приеха Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен за 2020-а година

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 30 ноември 2019 г. Домашен социален патронаж е социална услуга, предоставяна от Община Плевен. През март 2018 г. капацитетът на услугата беше повишен от 300 на 400 потребители в Плевен.

Дофинансират маломерни паралелки в три общински училища

Със средствата по проекта ще се закупят нови електрически пекарни и други професионални електроуреди, които ще се използват в ежедневната работа на персонала. Това ще допринесе в значителна степен за подобряване на работата им и повишаване качеството на предоставяната храна.