pleven otgore
pleven otgore / dariknews.archive
НАП-Плевен продава поземлен имот в индустриалната зона на града чрез търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 27 ноември 2018 г., от 10:00 ч.
Обект на търга е незастроен урегулиран поземлен имот, намиращ се в гр. Плевен - индустриална зона, с площ от 3 000 кв.
Обща първоначална цена на групата: 66 000.00 лв. / шестдесет и шест хиляди  лева /   
 
Огледът на имота ще се извършва всеки присъствен ден от от 19-ти до 23-ти ноември 2018 г., от 10:00 ч. до 16:00 ч., по адреса на местонахождение на имота гр. Плевен, Индустриална зона. 
Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в интернет на адрес: www.nap.bg  
 
За контакти: телефон 064/898-317 – Марияна Александрова  /публичен изпълнител/
Електронен адрес: : m.aleksandrova@ro15.nra.bg