Балканите - кошмарът на дипломацията
Балканите - кошмарът на дипломацията / Deutsche Welle
Балканите - кошмарът на дипломацията
54927
Балканите - кошмарът на дипломацията
  • Балканите - кошмарът на дипломацията

Темите на Deutsche Welle днес.

Джунглоподобно съществуване,

Балканите - кошмарът на дипломацията и

Пустите германци станали талибани.

Константин Цанев от студиото в Бон.