8 м. затвор и 8 м. условно получиха българи, превозвали сирийски граждани
8 м. затвор и 8 м. условно получиха българи, превозвали сирийски граждани / dariknews

Двама български граждани са привлечени в качеството си на обвиняеми по бързо производство за престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, във вр. с ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от Наказателния кодекс, както и девет сирийски граждани за престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК.

По бързото производство е сключено споразумение за решаване на делото в досъдебна фаза между РП-Никопол и всички обвиняеми лица. С определение на Районен съд - Никопол, споразумението е одобрено.

На всички сирийски граждани е наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението му е отложено за срок от 3 /три/ години. Наложено е и кумулативно предвиденото наказание глоба в полза на държавата в размер на 100 /сто/ лева, спрямо осем от тях. Спрямо непълнолетния сирийски гражданин на основание чл.63, т.5 от НК наказанието „Глоба" е заменено с „Обществено порицание".

На двамата български граждани е наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 8 /осем/ месеца, като спрямо единия същото е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от 3 /три/ години.

Осъдените сирийски граждани са транспортирани до специализиран дом за временно настаняване на чужденци - кв. Бусманци, гр. София.