/ iStock/Getty Images
В продължение на един месец Перник ще бъде без топла вода това лято.

Топлоподаването ще бъде спряно на 5 юли и ще бъде възстановено на 2 август, съобщиха от местната „Топлофикация”. Причина е ежегодният планов ремонт на съоръженията.

"Ремонтните дейности ще обхванат както парогенераторите, така и съоръженията за пречистване на димните газове и отделни участъци от топлопреносната мрежа", каза изпълнителният директор на дружеството Ясен Кацаров.

По-голямата продължителност на ремонта той обясни с предстоящата модернизация на хладилния цикъл на пети парогенератор. "Подмяна на старите хладилни помпи с нови, модерни, икономични, високоефективни.

За да се разрушат старите фундаменти и да се изградят новите, и бетонът да набере якост, са необходими поне 28 дни", каза Кацаров. Той подчерта, че с ремонта се цели намаляване на авариите през следващия отоплителен сезон.

"През миналия месец имахме шест спирания за повече от едно денонощие и заради превантивно отстраняване на подобен тип аварии". Докато продължава ремонтът да не се извършват никакви самоволни манипулации в абонатните станции, предупреждават от дружеството.

За недопускане на аварийни ситуации в имотите на абонатите преди възстановяването на топлоподаването ползвателите трябва да приведат вътрешните инсталации за гореща вода в сградите в състоянието, в което са били преди спирането.
БНР