/ netinfo
С 13, 2 процента се е увеличила средната брутна работна заплата за област Кърджали за третото тримесечие на 2018 година спрямо същия период на 2017-а, съобщават от Териториалното статистическо бюро на НСИ. За посочения период на 2018 година тя е била 849 лева.  

Тазгодишната тютюнева реколта в Кърджалийско с 15-20 процента по-слаба спрямо 2017 година

Спрямо останалите 27 области в страната по този показател Кърджали се нарежда на 19 място. Очаквано с най-висока средна брутна работна заплата за периода е била област София - 1 504 лв., а с най-ниска - област Благоевград, със 743 лв.

Според данните на статистиката, общественият сектор е бил по-добре заплатен от частния. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие в област Кърджали са получавали наетите в "Административни и спомагателни дейности", "Хотелиерство и ресторантьорство", и "Транспорт, складиране и пощи". Най-ниско платени са били в: "Добивна промишленост", "Държавно управление" и "Образование".