От 8 до 10 октомври  изследват за кучешка тения
От 8 до 10 октомври изследват за кучешка тения / netinfo
Във връзка с изпълнение на проект “Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите”, осъществяван от Сдружение “Обществено здраве 2007”, екип на РИОКОЗ - Кърджали започна сероепидемично изследване за ехинококоза или кучешка тения. Скринингът в Кърджали започва днес и ще продължи до 10-ти октомври.

Обикновено резервоар на болестта са кучетата, а гостоприемници могат да бъдат овце, говеда, кози, свине, коне и други домашни животни. Начинът на заразяване най-често става става чрез замърсени ръце, плодове и зеленчуци, вода, почва. Инкубационният период варира от 12 месеца до 2 години. Характеризира се със симптоматика на бавно нарастващ тумор.

Индивидуалната профилактика е свързана главно със стриктната лична хигиена на ръцете и грижливото измиване на зеленчуците и плодовете преди тяхната употреба. Стопански полезните кучета и тези, които се отглеждат в домовете, периодично по схема задължително трябва дза се подлагат на обезпаразитяване. Ако това не е направено, те трябва да бъдат изследвани за ехинококоза и при необходимост – лекувани. Особено важен е ветеринарно-санитарният контрол при клането на животни. Ехинококозните органи на заразеното животно се унищожават задължително.

Подробности за тридневната профилактика и данни за заболелите от ехинококоза , чуйте от д-р Жени Стайкова-шеф на РИОКОЗ.