работа 
работа  / netinfo
Фондация „Сийдър“ обявява конкурс за длъжностите: „Арт терапевт“ и „Трудотерапевт“ в Център за социална рехабилитация и интеграция - „Синева“ в гр.Кюстендил, за хора с увреждания.
Документите се подават в периода от 20-ти септември до 18-ти октомври 2018 г. по електронен път, както и на адрес: гр. Кюстендил, ул."Спасовица“ №1.
Кандидатите следва да представят мотивационно писмо и автобиография -европейски вариант /CV/. Одобреният кандидат ще премине през интензивен курс на въвеждащо обучение и ориентация.

Кандидатите за Арттерапевт трябва да имат Висше образование, Степен- Бакалавър /Магистър по специалността: Психология, Специална педагогика, Образование в сферата на изкуствата или други със социална или педагогическа насоченост.
Кандидатите за Трудотерапевт трябва са имат висше образование по една от специалностите: Специална или социална педагогика, Училищна педагогика, Образование в сферата на изкуствата или други със социална или педагогическа насоченост.
Дарик- Кюстендил