/ netinfo
7% ръст на нощувките в Парк-хотел „Кюстендил” през 2018 г. отчитат от общинска администрация.През миналата година са реализирани 12 053 нощувки, като средната месечна заетост на хотела е била 22%.

45 млн. лв. е бюджета на Кюстендил. Общинският дълг към края на 2019 г. ще е 6,9 млн. лв.

Общият приход на хотела за 2018 г. е 1 050 784 лв., а разходите са 901 868 лв
. Общо приходите през годината на Общинско предприятие „Ученическо хранене” са 1 895 581 лв., а разходите- 1 435 164 лв.