Професионалните гимназии в област Кюстендил предлагат да валидират знания и умения за 27 професии
Професионалните гимназии в област Кюстендил предлагат да валидират знания и умения за 27 професии / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Държавата дава възможност за получаване на професионална квалификация на базата на наученото по неформален път, най-много училища валидират за електротехници, за газтехници и техници по климатиците.
Над 200 лица са консултирани в област Кюстендил, като от тях 47 % са жени (95 ).
69 на сто от потърсилите информация (141) за валидирането са заети, 23 нямат работа, а 15 са самонаети. От кандидатите за валидиране 7 души са трайно без работа и 17 са от групата на неактивни лица (лишени от свобода). Най-голям интерес към това да получат документ за уменията си, придобити по неформален път, са хората между 35 и 44 години (61). На второ място са хората между 25 и 34 години (56) и на трето - между 45 и 54 години (50). По-малък е броят на лицата между 18 и 24 години (16) и между 15 и 18 гидшни (1). В предпенсионна и пенсионна възраст, между 55 и 64 години, са потърсили консултантите по валидиране в областта 19 души. На този етап пенсионери над 64 години не са се заинтересували от валидирането. Консултирани са 4 роми и 1 лице с увреждания.
51 на сто от кандидатите за валидиране на знания и умения (104) са завършили гимназиално образование, 54 са с висше образование, 25 са със следгимназиално образование и 19 са с начално и основно образование. Има един кандидат с незавършено начално образование.
Консултантите по валидиране в област Кюстендил са насочили кандидатите за валидиране към 10 Професионални гиназии, включени в проекта на МОН: Професионална гимназия по икономика и мениджмънт «Й.Захариев» в гр. Кюстендил (42), Професионална гимназия по туризъм «Н.Й.Вапцаров» в гр. Кюстендил (39), Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов" в гр. Кюстендил (21), Професионална гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров-Майстора" в гр.Кюстендил (14), Професионална гимназия по транспорт в гр. Дупница (10), Професионална гимназия по облекло и стопанско управление в гр.Дупница (9), Професионална гимназия по селско стопанство «Св.Климент Охридски» в гр.Кюстендил (9), Професионална гимназия хранително-вкусови и химични технологии в гр.Дупница (4), Професионална гимназия „Акад.С.П.Корольов" в гр.Дупница (3), Професионална гимназия по туризъм и администрация «Алеко Константинов» в гр.Сапарева баня (3). Консултантите по валидиране са насочили 49 кандидати към Професионални гимназии в други области, тъй като те са изявили желание да валидират уменията си по професии, които не се изучават в област Кюстендил.
Професионалните гимназии в област Кюстендил предлагат да валидират знания и умения за 27 професии. За улеснение на кандидатите има професии, които са предложени от две гимназии в Кюстендил и в Дупница: Електротехник, Моделиер-технолог на облекло, Готвач, Финансист, Оперативен счетоводител, Икономист, Данъчен и митнически посредник, Икономист-информатик. Гимназиите в гр.Кюстендил и гр.Сапарева баня валидират знания по професия Сервитьор-барман.
Професионалните гимназии в Дупница валидират професиите Монтьор на транспортна техника, Лаборант, Сътрудник в малък и среден бизнес.
Професионалната гимназия в Сапарева баня предлага професиите Офис-секретар и Хотелиер.
Професионалните гимназии в Кюстендил валидират знания по професиите Хлебар-сладкар, Ресторантьор, Техник-технолог по качеството на храни и напитки, Офис-мениджър, Техник на компютърни системи, Техник на електронна техника, Техник на селскостопанска техника, Фермер, Работник в растениевъдството, Организатор на туристическа агентска дейност, Работник в заведенията за хранене и развлечения, , Шивач.
За една от най-новите професии, „Организатор на интернет приложения", знания и умения валидират в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Й.Захариев"- Кюстендил.
Хората, които нямат документ за упражняваната от тях професия и искат да им се признаят определени знания, умения и компетентности, може да се обърнат към посочените Професионални гимназии в област Кюстендил или към социалните партньори по проекта - работодатели, синдикати и Бюра по труда. След среща с първоначален консултант, кандидатът ще бъде насочен, в зависимост от професията, която е избрал, към професионална гимназия, в която се прилага валидирането. На среща с преподавател от гимназията ще бъде проучено това, което кандидатът знае и може. На следваща среща кандидатът може да донесе макети, които сам е правил, снимки, както и документи, които доказват опита му. Сред документите могат да бъдат атестации от работодателя за изпълнение на определени дейности или длъжностни характеристики, сертификати от преминати обучения, както и сертификати от състезания, награди и др. След това комисия в училището заседава и прави преценка кои са областите, в които знанията и уменията се признават, както и какво е необходимо да бъде доучено. При успешно преминаване на изпити по теория и практика кандидатът получава документа за компетентностите, които притежава. До края на 2014 година кандидатът има право да се възползва от възможността да получи безплатни консултации от преподаватели в професионалната гимназия за наваксване на пропуснатото. Ако кандидатите не са готови или не успеят да се справят с изпитите им се подготвя план за самоподготовка или допълнително обучение за да усвоят необходимите знания и умения за успешно преминаване на изпитите.

Информация за възможностите за получаване на консултация може да се получи на телефон 070013773 на цената на един градски разговор.