Къща за гости в Кюстендил в процедура за минерална вода за външен басейн
Къща за гости в Кюстендил в процедура за минерална вода за външен басейн / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от находището за минерална вода за външен басейн на къща за гости, откри със своя заповед кметът на община Кюстендил Петър Паунов. Къщата за гости се намира на ул. "Цар Симеон" в града, а басейна ще е с размери 3, 0 м./ 7, 0 м.
При направената оценка е установено, че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания.
Предвижда се средноденонощен дебит до 0, 105 л/сек. и годишен обем на черпене до 3 311, 28 куб. м/ годишно.