Бюро по труда
Бюро по труда / ThinkStock/Getty Images
9, 4% е равнището на безработицата в края на месец февруари 2019 година, което отчитат от Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил. Броят на регистрираните безработни в е 2 502 души.
- Община Кюстендил – 2389 лица и равнище на безработица – 9.3%
- Община Невестино - 92 лица и равнище на безработица – 14.9%
- Община Трекляно - 21 лица и равнище на безработица – 11.7%

Структурата на регистрираните безработни лица по професионален признак е следната:
- работническа професия 508 лица /20.3 %/ от общо регистрираните;
- специалисти 607 лица /24.3 %/;
- без специалност и професия 1387 лица /55.4 %/ от общо регистрираните.

Структурата на регистрираните безработни лица по образование е следната:
- с висше образование 236 лица /9.4 %/;
- със средно образование са регистрирани 207 /8.3 %/;
- със средно специално и професионално образование 854 /34.1 %/
- с основно образование са регистрирани 372 лица /14.9 %/;
- с начално образование са регистрирани 833 лица /33.3 %/.

Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на месец февруари: 1346 са жени /53.8 %/, 178 са лицата с намалена трудоспособност /7.1 %/, 431 са младежите до 29 години /17.2 %/, 822 са лицата над 50-годишна възраст /32.9 %/ и 905 са регистрираните продължително безработни лица /36.2%/ от общо регистрираните.

Входящият поток през месец февруари обхваща 214 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца 293 лица.
 
 
Дарик- Кюстендил