/ ThinkStock/Getty Images
Анкетно проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила стартира от началото на август 2018 г. Агенцията по заетостта. Това е второто за тази година проучване. То се провежда съгласно чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта два пъти в годината със съдействието на Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те административни области в страната.

306 работни места през юни са обявени от Дирекция “Бюро по труда” Кюстендил

В периода до 17 септември, работодателите отново могат директно в on-line анкетен формуляр да посочат обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри. Целенасочено анкетиране ще се проведе сред статистическа извадка работодатели с различни характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и други.

Целта е да се получи информация за търсените от бизнеса през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.

9.3% безработица отчита Бюро по труда-Кюстендил през юни

Агенцията по заетостта очаква работодателите да се включат активно в проучването, което ще даде полезна информация на всички участници в трудовия пазар, както и насоки за развитието на работната сила, съобщиха от Бюро по труда-Кюстендил за Дарик.

Анкетният формуляр може да се намери и попълни на сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване за потребностите от работа сила”, на сайта на Областна администрация- Кюстендил или да се отвори на следния линк: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform

Дирекция „Бюро по труда” Кюстендил кани всички работодатели, които имат желание, да попълнят анкета на посочения линк. За допълнителни въпроси и разяснения сме на разположение на място в Дрекция „Бюро по труда”, ул. "Демокрация” 44, ет. 7 и 8 или на телефон 078/55-04-82.
Дарик- Кюстендил