Проект за 124 333 лева спечели „Неохим”
Проект за 124 333 лева спечели „Неохим” / DarikNews, архив

Договор по проект „Подобряване безопасните условия на труд в “Неохим” по процедура: BG161PO003-2.1.03 „Безопасен труд, финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” връчи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на директора „Човешки ресурси” в дружеството Стефан Димитров, информират от пресслужбата му.

124 333 лева е общата стойност на разходите, като 99 466,40 лева е размерът на безвъзмездната помощ от оперативната програма, съфинансирана от Европейския социален фонд. 24 866.60 лв. е собственото финансиране от страна на торовия производител.

В рамките на предвидените по проекта 12 месеца, посредством изпълнението на заложените  дейности, ще бъдат постигнати следните цели:

Повишаване на производителността и адаптивността на служителите и работниците в цеха за амоняк и двете инсталации за азотна киселина чрез подобряване на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд; превенция на злополуки чрез осигуряване на по-високотехнологични лични предпазни средства и оборудване- ръкавици за защита от химически опасности, защитни очила, работни обувки, едноканални газдетектори за амоняк и азотни окиси и газонепроницаеми химически костюми; осигуряване на актуална информация за състоянието на условията на труд в цеха за амоняк и двете инсталации за азотна киселина чрез изготвяне на качествен анализ за състоянието на работната среда и повишаване на мотивацията за безопасен труд и културата за превенция на рисковете на работното място чрез провеждане на обучение на служителите и работниците в инсталациите цеховете за амоняк и азотна киселина в „Неохим” АД, са целите на разработката. Те трябва да бъдат постигнати в срок от 12 месеца, колкото е продължителността на проекта, чрез заложените в него дейности.