Повечето жени не харесват пушачи
Повечето жени не харесват пушачи / ThinkStock/Getty Images

На 31 май се отбелязва Световният ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

За 2018 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО, е „Тютюн и сърдечни заболявания“. СЗО приканва държавите-членки да ускорят усилията за контрол на тютюна, което ще подпомогне за предпазване здравето на обществото от вредите, причинени от употребата на тютюн и за намаляване на сърдечносъдови заболявания, включително инсулт.

Над 60% от всички смъртни случаи у нас се дължат на сърдечносъдови заболявания
 

Национална кампания Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот
Община Габрово

Целта на кампанията, която СЗО поставя през 2018 г., е да се подчертаят взаимодействията между употребата на тютюневи изделия и сърдечносъдовите заболявания. В световен мащаб от сърдечносъдовите заболявания умират повече хора, отколкото всяка друга причина за смърт, а употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим допринасят за приблизително 12% от всички смъртни случаи от сърдечни заболявания.

Тютюнопушнето ежегодно причинява смъртта на над 7 милиона души по света, се казва в доклад на СЗО
Thinkstock/Getty Images

Скрининговите кампании са насочени към измерването на въглеродния оксид в издишвания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи („Smoker lyzer“) като безплатни услуги, предлагани в Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушене.

Хапвайте бадеми за здраво сърце

Разкритият в РЗИ – Габрово кабинет за отказ от тютюнопушене обявява в сряда (30 май) Ден на отворените врати. На всички желаещи ще бъде направено изследване за степента на зависимост с апарат за измерване съдържанието на въглероден оксид в издишвания въздух и нивото на карбоксихемоглобин в кръвта, също така консултация за ефективни стъпки в борбата с лошия навик и психологична подкрепа на борещите се с тази зависимост.

В няколко училища на територията на областта ще се изнесат лекции по темата „Вредата от тютюнопушенето”- ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово, СУ „Васил Левски“ – Севлиево, ОУ „Иван Вазов“ – Габрово.

Ядките - истински природен дар за артериите и сърцето

Организиран е изнесен консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене, който ще се проведе във фирма АББ ЕООД – Севлиево на 31 май от 10.00 – 13.00 часа.

Ще се разпространяват здравно-информационни материали в четирите общини: Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

Крайната цел на Световния ден без тютюн е да насърчава защитата на настоящите и бъдещи поколения, не само от тези разрушителни здравни, но и социални, екологични и икономически бедствия, свързани с употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим.