Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм
Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм / Регионален исторически музей-Габрово
На 5 и 6 октомври 2017 г. за четвърта поредна година Регионалният исторически музей в Габрово е домакин на Национална научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“.


Съорганизатор на научния форум и тази година е Великотърновският университет „Св. Кирил и Методий“.

Вижте докладите на учените през първия ден от конференцията 

Втората част от програмата на 5 октомври (първи ден на конференцията)


Петък, 6 октомври, е втория ден от  конференцията „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“.

Водещ на сутрешното заседание е проф. днк Маргарита Карамихова.

ПРОГРАМА


9.30-9.40 Гл. ас. д-р Камен Дончев (ИЕФЕМ - БАН) Западна Стара планина в контекста на Историко-демографския облик на северозападна България

9.40–9.50 Десислава Вутова (МНХЗПИ-Троян) Култът към света Петка в Старопланинския регион

9.50-10.00 Д-р Миглена Петкова (РИМ-В. Търново) Представите за святост - източник за формиране на сакрални пространства

10.00-10.10 Проф. днк Маргарита Карамихова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), доц. д-р Веселка Тончева (ИЕФЕМ - БАН) Една балканджийка в сърцето на шоплука

10.20-10.30 Борислава Петрова (Къща музей „Иван Вазов“ - Сопот) Участието на децата в традиционната празнична обредност в Сопотския край

10.40-10.50 Елеонора Авджиева (МНХЗПИ-Троян) Личностни качества на занаятчиите според изследователи от Троянския край

10.50-11.00 Величка Илиева, Румяна Денчева (ЕМО „Етър“) Каракачанското присъствие във фондовете на ЕМО „Етър“

11.00-11.10 Иван Тодоров (докторант, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) Трудови миграции на ромите балканджии

11.10-11.20 Надя Тошмакова (докторант, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) Майката, детето и приемната грижа 1944 г. -1989 г. (По примера на Северна България)

11.20-11.30 Доц. д-р Петя Банкова (ИЕФЕМ - БАН) Боженци – перлата в короната на културния туризъм в България

11.30-11.40 Венета Георгиева-Козарева (Музей „Дом на хумора и сатирата“) Съвременни прочити на фолклора с деца в календара на музейните събития.