Николай Сираков
Николай Сираков / ПП ГЕРБ

„Методът, който предлагат от БСП, е обиден за културните институции. Отделно, че той подкупва, изкривява съзнанието на младите. Методът „вие вървете на театър, а ние ще го осигурим да е безплатен“ не възпитава истински и траен интерес към културата. Дори не създава интерес към културата, а интерес към парите, към безплатно получаване на нещо“, е мнението на Сираков.

Кристина Сидорова: „Управляващите ограничават достъпа на млади хора до култура"

„Да не говорим, че формирането на интереса към култура става в по-ранна възраст от тази, която БСП предлагат да се раздават ваучери – навършени 18 години. Още повече като се има предвид, че предложението е за еднократно получаване на ваучер, изцяло се обезсмисля идеята за формиране на траен интерес към културата“, аргументира се Сираков. По думите на му това дори би могло да изкриви системата, би могло да комерсиализира предлагания от културните институции продукт, за да привлекат младите с ваучери, които нямат формиран интерес към културата.

Сираков уточни, че решението е да се стимулира взаимодействие между семейството, училището и самите културните институции, които да влизат в училище и да презентират творчеството си.

„Оценяваме намерението и труда на БСП при разработването на законопроекта, изпълнявайки заложеното в младежката програма на ПЕС, но считаме, че това е метод, който не формира интерес към културата и е вреден за самата система“, каза още Сираков. Той подчерта, че в Италия, където е въведен, се ползват под 50% от ваучерите.