Швейцарци изкачват връх Шипка, проявяват интерес към пешеходния туризъм
Швейцарци изкачват връх Шипка, проявяват интерес към пешеходния туризъм / Сдружение за приятелство Габрово-Тун

За 2015 година е планирано туристическо пътуване до България на граждани от Тун. Сдружението за приятелство с швейцарския град в Габрово ще окаже подкрепа на групата. Организацията си е поставило за цел да предлага на групите от Тун атрактивни, интересни и не толкова познати маршрути в България, свързани с историческия и културния туризъм, със СПА туризма, винен туризъм, разбира се и почивка на Черноморието и т. н. Според Анелия Цанкова, координатор на Сдрружението,  в Швейцария съществува много голям интерес към пешеходния туризъм, който у нас губи популярност. Има идея швейцарците да се качат до връх Шипка и да бъдат запознати с историята на българското Освобождение, след което да продължат към исторически обекти в Южна България.

Жителите на швейцарския град Тун са най-чувствителни към социалната тема и изразяват желание да се развива този приротет във взаимоотношенията с Габрово. Това стана ясно от думите на представители на Сдружението за приятелство Габрово-Тун – Анелия Цанкова и Рачо Шейтанов.

При посещение на делегация от Сдружението за подпомагане на партньорството Тун-Габрово, президентът на сдружението Мелхиор Букс и членът на управителния съвет - Юрг Шьонхолцер, са постигнати договорености между двете организации, които предвиждат подписването на рамково споразумение.

Швейцарци изкачват връх Шипка, проявяват интерес към пешеходния туризъм
netinfo

Според швейцарците, именно социалните проекти мотивират най-силно хората в Тун. Причината е, че там резултатите се забелязват най-пряко. Става дума за малки проекти, които се реализират в рамките на една година. Социалните инициативи са най-чувствителната тема, що се отнася до съпричастността на членовете на Сдружението от град Тун – те реагират с готовност и голямо желание да се включат.

Втората приоритетна област в сближаването на гражданите от двата града е културният обмен. Младежи, спорт, образование, както и бизнес, туризъм и здравеопазване са следващите приоритети в съвместната работа на двете сдружения занапред. Според Анелия Цанкова – координатор на сдружението за връзките ни с Тун, споразумението ще бъде актуализирано всяка година с конкретни програми за съвместна дейност. За 2015 година програмата вече е договорена. Тя включва общо 15 съвместни проекта между двете сдружения.

Швейцарци изкачват връх Шипка, проявяват интерес към пешеходния туризъм
netinfo

Снимка от реализацията на проекта "Стипендии за музикални ученици от социално-слаби семейства".

Четири социални проекта ще продължат направеното досега от съвместното сътрудничество. Става дума за проекти с дневните центрове за възрастни с увреждания, центъра за деца с аутизъм „Келер“ и Помощното училище. Всички тези институции са подпомагани непрекъснато в годините на съвместно сътрудничество между Габрово и Тун.

„Оставяме широко отворена вратата и за други институции, които биха проявили интерес и биха кандидатствали с проекти“, каза Анелия Цанкова.

Ще продължи и даването на стипендии на социално слаби, но музикално надарени деца от Музикалното сдружение „Емануил Манолов“ в Габрово.

Друг проект, който от години се изпълнява от противопожарната служба, е „Млад огнеборец“.

Двете сдружения ще съдействат на Клуба по ориентиране „Узана“ за взаимен обмен на деца и младежи с клуба по ориентиране в град Тун. Деца и техни родители ще посетят през 2015 година град Габрово и ще участват в лагер, организиран от габровския Клуб по ориентиране.

Сдружението да подпомогне контактите между габровската областна болница и болницата в град Тун е другата задача, която са си поставили двете сдружения за 2015 година. Сътрудничеството в областта на здравеопазването най-вероятно ще се съсредоточи в областите травматология и онкология, по предложение на габровската болница. „Сдружението в Габрово ще направи презентация на габровския малък и среден бизнес в Тун.