/ Община Габрово
На 7 юли ще се извърши годишната трета обработка срещу кърлежи на 67 дка озеленени площи - места за масов отдих, паркове и градини - и втора дезинфекция на 72 бр. открити пясъчници и съоръжения на открити детски и фитнес площадки на територията на Община Габрово.

Обработката ще се извърши от специализирана фирма, с която Общината е сключила договор за 2021 година. 

Обработват се дворните площи на всички училища и детски градини.