/ ThinkStock/Getty Images
Община Габрово създава организация за контролирано посещение на градски паркове и градини, съобщиха от Общината.

Официално: Вдигнаха забраната за посещения на паркове

Със заповед на кмета на Габрово, от 28 април се допуска посещението на: парк „Маркотея“, парк „Колелото“, градинката пред „Глинени гърнета“, градинката с Мечето и градинката срещу Дома на книгата, при спазване на създадената организация и следните противоепидемични мерки:

1. носенето на предпазни маски;
2. спазването на физическа дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;
3. влизането в и излизането от парковете и градските градини става единствено през обозначените за целта пунктове;
4. използване на обозначените маршрути за разходка;
5. забрана употребата на алкохол;
6. избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;
7.съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.


Отварят парковете за родители с деца до 12 г., размразяват инвитрото

Посещенията на горепосочените градски паркове и градини се разрешава само на следните лица:


- деца до 12 години, задължително придружавани от техните родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9:30 до 18:30 часа, всеки ден;

- собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9:30 часа и след 18:30 часа, всеки ден.


Контрол по изпълнението на разпоредените мерки, ще осъществяват Общински инспекторат, доброволци към Община Габрово и органите на МВР.

Вижте цялата заповед ТУК.