Личностните кризи могат да се лекуват чрез библиотерапия

Снимка:
Снимка: / РБ Априлов-Палаузов

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ в Габрово бе домакин на професионално насочено тренингово обучение за запознаване с техники по библиотерапия.

В курса взеха участие 14 библиотекари – 12 от екипа на габровската регионална библиотека, един от Градска библиотека – Севлиево и един от библиотеката при НЧ „Св. Климент Охридски - 1899“ в село Сенник, община Севлиево.

Победители в конкурса „Книгата, библиотеката и аз“ на РБ „Априлов-Палаузов“

Обучението проведе психологът Минчо Николов от Стара Загора – той, заедно с друг негов колега – д-р Дончо Дончев, са първите специалисти в България, разработили темата за лечението на личностни кризи чрез методите на библиотерапията – направление в общата психотерапия. Двамата провеждат ежегодни обучения за библиотекари, проявили желание към темата от 2016 година до днес и продължават своята мисия с вдъхновение и желание, споделяно от всички колеги, включили се в тези курсове.

Национален литературен пленер „По пътеките на думите – Боженци ’19“ организира литературният сайт Tetradkata.com

Целта на библиотерапевтичните обучения за консултанти по библиотерапия е да се формират умения, чрез които библиотекарите биха могли да предоставят подкрепа на читатели, базирана на работа с различни литературни произведения. Чрез техниките на библиотерапията може да се въздейства върху читателската култура, определени елементи от личността на читателя, както и да се оказва емоционална подкрепа на хора в криза.

Основни теми в библиотерапията са:

Психологическо консултиране и психотерапия. Какво означава консултант по библиотерапия?
Възникване и развитие на библиотерапията. Въведение в библиотерапията.
Библиотерапия и други психотерапевтични направления.
Проблемът за личността – структурни, съдържателни и динамични концепции за личността.
Диагностика на личността в библиотерапевтичната практика – графологична категоризация, диференциално диагностично интервю.
Библиопсихология. Същност на триединството „писател – текст – читател”.
Психолингвистични особености при възприемане на художествен текст.
Психология на литературното творчество.
Технология на библиотерапветичния процес.
Дефиниране на библиотерапевтични цели. Динамика на целите.
Същност, предназначение и технология за изготвяне на библиорецептурник.
Техники на библиотерапията:- техники за четене и други