Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания вече работи
Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания вече работи / netinfo
Започна приемът на документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени родителска грижа, които кандидатстват за обучение след 7-ми и 8-ми клас.

От регионалния инспекторат съобщават, че няма промяна в изискванията при подаване на документацията. Крайният срок е 21 май.Насочването на учениците се извършва по списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или в средни общообразователни училища, утвърден от министъра на здравеопазването и съгласуван с министъра на образованието и науката.

Необходимата информация може да бъде намерена в регионалния инспекторат по образование.