Четири габровски организации ще получат финансова подкрепа за свои инициативи
Четири габровски организации ще получат финансова подкрепа за свои инициативи / ОДФ Габрово

С невероятен интерес и успех премина проведеният вчера Първи дарителски кръг „За Габрово", организиран от Обществен дарителски фонд Габрово с подкрепата на Фондация Работилница за граждански инициативи. За по-малко от час бяха обещани 14 650 лева от местни дарители, като средствата ще бъдат внесени по сметка на ОДФ BG51FINV915012BGN0IZS9 в Първа инвестиционна банка, Габрово.

Средствата, които постъпят в тази сметка до 15.01.2013г., ще бъдат удвоени от ФРГИ и разпределени като грантове от фонда към 4 местни проекта в Габрово:  Обзавеждане на зала за релационна психомоторика за деца със специални образователни потребности с цел подобряване възможностите им за включване в масовите училища; Организиране на детски творчески пленер на Боженци и различни творчески ателиета за обучение на деца за рисуване върху керамика, платна, използване на глина и природни материали;Ориентиране за всички: Създаване на нови възможности за привличане на младежи и активизиране дейността на Спортен клуб по ориентиране "Узана"; възобновяване провеждането на традиционното ежегодно състезание "Купа Габрово" по време на майските празници;Водна рехабилитация за деца със специални образователни потребности и издаване на наръчник за родители.

Дарителският кръг в Габрово беше организиран по модела на The Funding Network, UK, който се разпространява в България с подкрепата на ФРГИ. Характерно за този модел е създаването на директен контакт между организациите, които представят проектите си и дарителите, както и обявяването на фиксирана дарителска стъпка, която в Габрово беше 50 лева. Няколко индивидуални дарители в Габрово обявиха дарения от над 1000 лева за предпочитания от тях проект.