Борят корупцията с фиктивни сбирки

Борят корупцията с фиктивни сбирки
Борят корупцията с фиктивни сбирки / Областен управител Габрово

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията е провел своето първо за годината заседание, по време на което е бил съгласуван плана за действие през 2015 г.

Това съобщава официалният сайт на институцията.

Пълният текст на плана за действие на областният съвет, както и актуализиран списък с неговите членове, може да прочетете на Интернет страницата на областната администрация в раздел „Антикорупция”, пише още в официалната информация, публикувана на интернет-страницата на институцията.

Във въпросния раздел липсва такава информация, не могат да бъдат намерени данни за членовете на съвета.

Последната План-програма, с която могат да се запознаят гражданите е от 2013 година, от тогава е и най-актуалния отчет.

Борят корупцията с фиктивни сбирки

В противовес на тази действителност е официалната информация от структурата, в която се твърди:

"С цел повишаване степента на осведоменост ще бъде създаден екип от експерти от областна администрация, с цел подобряване на общото координиране на дейностите по превенция и противодействие на корупцията на територията на областта.

Планът за работа предвижда още анализ на съществуващите корупционни рискове и практики, с цел ограничаване на предпоставките за корупция. Изискване на шестмесечни доклади от териториалните звена и общински администрации за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях действия.

Публикуване на информация от докладите на интернет страницата на областната администрация

Председателят на комисията – заместник областния управител Иглика Иванова, наблегна и върху стимулирането на ефективно сътрудничество на училищата с държавните институции и неправителствени организации, във връзка с повишаване знанията и отношението на учениците за функциите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Ще бъдат организирани „Дни на отворени врати” в държавни институции, посещения в Областна администрация.

Пълният текст на планът за действие на областният съвет, както и актуализиран списък с неговите членове, може да прочетете на Интернет страницата на областната администрация в раздел „Антикорупция”.

Проблемите с Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията не са отскоро. Преди години стана ясно, че той не провежда регулярно заседанията си, а членовете му се сменят без това да бъде обявено публично.

Заседанията на този орган не се обявяват предварително, липсват данни и за дневния им ред.