Актове за 10 хиляди по Закона за водите
Актове за 10 хиляди по Закона за водите / netinfo

4 акта по Закона за водите на стойност 10 000 лв. са съставили експертите от отдел „Опазване чистотата на водите” към РИОСВ – Велико Търново през миналата година. Текущите месечни санкции са актуализирани и в края на 2008 г. те са били 7 на обща стойност 1701 лв. на месец. Общо 299 проверкиса извършили от Инспекцията през миналата година. 22 от тях са за включване в градската канализация на населени места и градски пречиствателни станции за отпадъчни води. Над 100 са проверките на фирми, заустващи отпадъчни води в реки, 5 са за аварийно изпускане на отпадъчни води, а 21 – по жалби и сигнали. Останалите са свързани с издаване на комплексни разрешителни, изпълнение на инвестиционни обекти и приемателни комисии.

 

През тази година контролът за чистотата на водите продължава, информират от Инспекцията.