АЕК Етър представя Ножарството в Габровския край в Русе
АЕК Етър представя Ножарството в Габровския край в Русе / netinfo

Архитектурно-етнографски комплекс „Етър" гостува на регионалния исторически музей в Русе с изложбата „Ножарството в Габровския край". Автор на сбирката е Росица Бинева - уредник-етнограф. Откриването ще бъде на 20 март.

Един от най-известните ножарски центрове в българските земи през Възраждането е Габрово с околните села и колиби Нова махала, Баевци, Беленци, Негенци и др. По тип и варианти габровските ножове надхвърлят 150 вида. В изложбата, чрез оригинален инструментариум и експонати от ХІХ век до наши дни, се представя силата на традициите и приемствеността в ножарството в Габровския край. Експонатите са придружени от текстове свързани с предания и поверия за ножа, както и легенди за светеца-покровител на ножарите - св. Атанас.

Благодарение на дарения, откупки и майсторски надпревари организирани в Етъра, музеят притежава и една от най-големите колекции ножове на съвременни български майстори. Изложбата съдържа над 130 експоната, като включва и базар на Етърския майстор ножар Андрей Андреев. Ще бъде представен и филм от фонда на музея представяш технология за изработване на традиционния за Габровския край - нож-кулаклия.

От 2006 г. до сега изложбата е гостувала в градовете Бургас, Пловдив, Велинград, Чипровци, Кюстендил, Казанлък и др. Навсякъде тя предизвиква голям интерес, тъй като представя отколешните традиции в ножарството и съвременните наследници на занаята в Габровския край.

Изложбата в Русе поставя началото на сезона на гостуващите Етърски изложби в цялата страна. Габрово ще бъде представен, чрез богатството на музейния фонд в АЕК „Етър" и в градовета: Димитровград, Севлиево, Кюстендил и Исперих.