компютър
компютър / ThinkStock/Getty Images
Габровските данъчни напомнят, че всички декларации по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., се подават единствено по електронен път. До 13.03.2018 г. са приети 2274 декларации. От тях 2272 са приети по елекронен път с елекронен подпис и 2 по пощата. 

Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г., срокът за подаването, на която е 2 април 2018 г. (31 март е в събота). 

С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността. В същия срок трябва да се mлати и дължимият корпоративен данък, след приспадане нанаправените авансови вноски.

Плащането на задължението към хазната може да стане в банковия клон в салона за обслужване на клиенти на ул. „Радецка“№11 с попълване на вноснабележка за плащане към бюджета, както и във всяка банка в областта. 

Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет. 

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.